March 2016

Darkness in the Light

29. march 2016 at 23:31 | Elie |  Téma Týdne
Já stála tam, v prostřed plačící temné oblohy a čekala až mi dáš svobodu, tu po které tak toužím. Plamínek svíčky, který se třepotá a pak, pak puf a je pryč. Jako chvějící se motýlí křídla. Co by byly hvězdy bez temné noci? Co bych byla já bez pocitu, že mě máš v moci? Jsi mým osudem a vždycky jsem v hloubi duše věděla, že se vrátíš, ale nečekala jsem, že budeš víc uvědomělý, moudrý a jiný, všímavý. Zakládám si na tom, že mě nikdo doopravdy nezná a neví mé divoké sny a plány schované v nadýchaných peřinách, kam je každé ráno pečlivě zamykám. Čekala jsem v rohu, až se rozsvítí a vyjde slunce a ty zas až bude tma, protože dravci loví zásadně v noci. Jsi má temnota ve světle. Čekám, až mi dáš svobodu, jenže jediný člověk, který mi ji může dát jsem já sama. Jsem svou temnoutou ve světle.
THX 4 visit. P.S:Come back soon Elie